Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija

2016-09-16
vykdomi-projektai

Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą "Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija" įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę "LEADER".