PIRMIEJI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

2016-09-20
2016-2020-m-strategija-igyvendinti-vietos-projektai

KUPIŠKIO RAJONO SPORTO KLUBAS "PAGARDAI" ĮGYVENDINO VIETOS PROJEKTĄ

Sporto klubas pagardai

Kupiškio rajono sporto klubas "pagardai" įgyvendino vietos projektą teiktą pagal patvirtintą Kupiškio rajono VVG vietos plėtros strategijos priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas”. Projektui įgyvendinti skirta 2307,00 Eur paramos suma >> 

Surengtas paplūdimio tinklinio turnyras>>

Nuotraukoje tinklinio varžybų dalyviai.


LIETUVAI PAGRĄŽINTI DRAUGIJOS KUPIŠKIO SKYRIUS ĮGYVENDINO VIETOS PROJEKTĄ

LPD Kupiškio skyriaus draugijos projektas

 

Lietuvai pagrąžinti draugijos Kupiškio skyrius įgyvendino vietos projektą teiktą pagal patvirtintą Kupiškio rajono VVG vietos plėtros strategijos priemonę "Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritį "Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas”. Projektui įgyvendinti buvo skirta 1819,00 Eur paramos suma (projekto išlaidas sudarė orientacinių varžybų organizavimas, lentelių su lotyniškais augalų pavadinimais gaminimas, maitinimo paslauga varžybų dalyviams, prizų – įkroviklių įsigijimas). Projekto veiklomis organizuotos vaikų orientacinės varžybos parko teritorijoje. Varžybų dalyviams buvo išdalinti vokai su užduotimis ir duotas ribotas laikas užduotims įvykdyti. Dalyviai rinko taškus, kurie buvo skiriami už teisingus surinktus augalų (lotyniškus) pavadinimus. Šiam tikslui pagaminta 200 vnt. lentelių su augalų lotyniškais pavadinimais. Varžybų nugalėtojams įteikti prizai – įkrovikliai. Varžybose dalyvavo vaikai, iš viso 60 dalyvių.

Parama suteikta Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Nuotraukoje pasirengimas orientacinėms varžyboms.

LOGO 1LOGO2LOGO3logo3