2016-08-01

2016-09-22
2016-08-01

KUPIŠKIO RAJONO 2016-2023 M. INTEGRUOTA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA ĮVERTINTA 100 BALŲ

Vadovaudamiesi Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų LR Žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343, (toliau – VPS atrankos taisyklės) 52.4 punktu, VPS Nr. 42VS-KP-15-1-06716-PR001 tinkamumas įvertintas teigiamai.