Naujienų archyvas

2016-09-22
naujienu-archyvas

 Su artėjančiomis Šv. Velykomis!

Velykų sveikinimas


 Su kovo 8-ąją mielos moterys!

12799377 720829278019107 1138376431441036459 n


 Kvietimas teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursui „Sportuojanti bendruomenė“

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bendruomenines organizacijas, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai.

Plačiau>>


2015 m. lapkričio 26 d.  

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija perduota į tolesnį vertinimo etapą

 Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atrankos taisyklės), 51.3 punktu, atliktas teigiamas paraiškos Nr. 42VS-KP-15-1-06716-PR001 VVG tinkamumo vertinimas. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės paraiška ir VPS perduota į tolesnį Atrankos taisyklėse numatytą vertinimo etapą.

 


 2015 m. lapkričio 6 d.

Kupiškio VVG pirmininkas skubos tvarka šaukia neeilinį narių susirinkimą, kuris vyks lapkričio 6 d. Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centro salėje, susirinkimo pradžia 12.15 val.

Preliminari darbotvarkė: Dėl įstatų pakeitimo ir patvirtinimo.


 kvvg lg1 ok

 2015 m. rugsėjo 30 d.

Pateikta vertinimui Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė pateikė vertinimui „Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Strategija teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos „Leader“ priemonės veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ . 


Startavo LEADER centro ir Žemės ūkio ministerijos organizuojamas fotokonkursas „Kaime gyventi gera“

Kviečiame pasidalinti Jus šia informacija ir pakviesti visus dalyvauti konkurse. Laimėtojų laukia prizai.

Daugiau informacijos čia: http://www.leaderlietuva.lt/news/454/81/Dalyvaukite-fotografiju-konkurse-Kaime-gyventi-gera.html 


2015 m. rugsėjo 18 d.

Neeiliniame visuotiniame susirinkime buvo patvirtinta Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija

Šių metų rugsėjo 18 d. (penktadienį) 15.00 val., Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro salėje (Gedimino g. 34) įvyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės visuotinis neeilinis susirinkimas kuriame buvo patvirtinta Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija.


2015 m. rugsėjo 11 d.

Susitikimas su valdžios atstovais

Susitikimas su verslininkais 1

2015 m. rugsėjo 11 d. (penktadienį) 15.00 val. Kupiškio savivaldybės posėdžių salėje vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su valdžios atstovais dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu. 


 Lietuvos vietos veklos grupių tinklas

https://lt-lt.facebook.com/vvgtinklas


2015 m. liepos 20-21 d.

Susitikimai su Kupiškio bei Subačiaus seniūnijų gyventojais

2015 m. liepos 20 d. vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su Kupiškio seniūnijos gyventojais, o liepos 21 d. susitikimas su Subačiaus seniūnijos gyventojais dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu.


2015 m. liepos 19 d.

Susitikimas su Noriūnų seniūnijos gyventojais

Noriūnai

2015 m. liepos 19 d. Noriūnų bendruomenės namuose vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su Noriūnų seniūnijos gyventojais dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu. 


2015 m. liepos 17 d.

Susitikimas su Šimonių seniūnijos gyventojais

Šimonys

 

2015 m. liepos 17 d. Šimonių kultūros centre vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su Šimonių seniūnijos gyventojais dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu. 


 2015 m. liepos 16 d.

Susitikimas su Alizavos seniūnijos bendruomenių atstovais bei jaunimo organizacijos atstovais

Alizava

 2015 m. liepos 16 d. 15.00 val. Salamiesčio bendruomenės namuose vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su Alizavos seniūnijos atstovais, o 17.00 val. Alizavos jaunimo centre „Alsja“ susitikimas su jaunimo organizacijos atstovais, dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu. 


 2015 m. liepos 15 d. 

Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2015 m. liepos 15 d. 15.00 val. Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centro salėje įvyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas.

Išrinkta valdyba 2015-2018 m. laikotarpiui.

Su protokolu ir kitais nuspręstais klausimais galite susipažinti skyrelyje KVVG veikla>Veiklos dokumentai


2015 m. liepos 14 d.

Susitikimai su moterų organizacijų atstovėmis bei žmonių su negalia sąjungos nariais

2015 m. liepos 14 d. 10.00 val. Kupiškio rajono žemės ūkio skyriaus salėje vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su  moterų organizacijos atstovėmis, o 16.00 val. susitikimas su žmonių su negalia sąjungos nariais  dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu. 


2015 m. birželio 10 d.

2014-2020 m. „LEADER“ parengiamoji parama 

Birželio 10 dienos ŽŪM kanclerio potvarkiu Nr. 4D-71 Kupiškio VVG patvirtinta parama pasirengti naujojo laikotarpio strategijai.

Kaimo vietovių vietos plėtros strategijai parengti didžiausia paramos suma vienam projektui yra 31 075,20 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 9 000 Eur). Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos vietos plėtros strategijos rengimo išlaidos: VVG mokymai, susiję su vietos plėtros strategijos rengimu bei pasiruošimu ją administruoti; VVG teritorijos tyrimai; statistinės informacijos įsigijimas; viešųjų ryšių veiksmai, susiję su VVG teritorijos gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir juridinių) įtraukimu į vietos plėtros strategijos rengimą ir VVG veiklos bei parengtos vietos plėtros strategijos viešinimu; buvimas kaimo vietovių VVG tinkle, žuvininkystės regiono VVG tinkle, nacionaliniuose ir Europos tinkluose, dalyvavimas priemonės „Leader“ įgyvendinimo renginiuose, susijusiuose su vietos plėtros strategijos rengimu bei pasirengimu ją įgyvendinti.Taip pat remiamos administravimo išlaidos, bet atkreipiame dėmesį, jog administravimo išlaidos bus tinkamos kompensuoti tik nuo paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo NMA datos, jei paraišką teikia kaimo VVG, kartu įgyvendinanti vietos plėtros strategiją, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. 

Strategiją išskirtinai rengia pati Kupiškio rajono vietos veiklos grupė.


2015 m. birželio 25 d.

LEADER mokymai 

LEADER mokymai

 Birželio 25 d. 14 VVG narių dalyvavo LEADER mokymuose. Mokymus „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ surengė „LEADER" ir žemdirbių mokymo metodikos centras. Mokymų dalyviai įgis pažymėjimus, liudijančius kad dalyviai yra susipažinę su metodo taikymu vietos plėtros strategijose. Tokie pažymėjimai yra privalomi 1/3 vietos veiklos grupių valdymo organų narių.


2015 m. birželio 16 d.

Baigiamoji konferencija

Baigiamoji 2 


2015 m. birželio 16 d.

KVIETIMAS

KVIETIMAS p


2015 m. birželio 10 d. 

Parengiamoji parama

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2015 m. birželio 10 d. potvarkiu Nr. 4D-74 Kupiškio rajono vietos veiklos grupei skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama.


logoMALONIAI KVIEČIAME>>

 

2015 m. birželio 4 d. 15 val. į projekto „Amatų centro įkūrimas Uoginių kaime, Kupiškio rajone“ rezultatų pristatymo baigiamąjį renginį – amatų popietę.

Amatų centras bus oficialiai pristatytas visuomenei ir žiniasklaidai, amatininkai demonstruos amatus.

Vieta: Kupiškio etnografijos muziejaus padalinyje – A. Petrausko muziejuje 

Adresas: Muziejaus g. 3A, Uoginių k., LT-4028 Kupiškio r. sav. 


2015 m. gegužės 26 d.

PATALPŲ NUOMA NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė į. k. 300714336 buveinė -Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis, ofisas – Gedimino g. 27, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 53392 mobilus tel. (8 656) 65584, el. p.:  neringa.antasava@gmail.com. vykdo patalpų nuomos pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, pateikti pasiūlymai vertinami nešališkai ir konfidencialiai.

Pirkimo objektas:

Pirkimo objektas – patalpų nuoma.

Reikalavimai patalpoms: administracinės patalpos miesto centre, atskiras biuras ar greta esantys 2-4 kabinetai, kurių plotas 35-50 kv. m. su pilnai įrengtomis komunikacijomis, geros techninės ir estetinės būklės, galimybė patekti į patalpas bet kuriuo metu.

Pageidautina nuomos sutarties sudarymo laikotarpis – nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. su galimybe pratęsti dar 1 metams.

Paraiškas teikti  šiuo adresu: Gedimino g. 27, LT-40115 Kupiškis iki 2015 m. birželio 8 d. 10.00 val.


 darom logo tvarkymosi taskai

2015 m. Baladžio 25 d.

Kviečiame visus aktyviai sudalyvauti akcijoje DAROM 2015, kuri vyks balandžio 25 d. visoje Lietuvoje! Pradžia 10 val.

Kadangi, miestai, miesteliai ir miškai Lietuvoje per 7 – erių metų DAROM egzistavimą, tapo ne tik gražesni, bet ir švaresni, DAROM komanda, kelia sau naują tikslą – valykim vandens telkinius. Juk maudytis švariame vandenyje – daug maloniau ir sveikiau:)

Mūsų šūkis: "Vanduo - Lietuvos auksas"

Plačiau>>


 2015 m. balandžio 17 d.

Susitikime su VVG - aktualijos ir perspektyvos

https://www.nma.lt/index.php/naujienos/susitikime-su-vvg-aktualijos-ir-perspektyvos/6283


 2015 m. kovo 31 d.

Uoginių amatų centras jau planuoja įkurtuves

2015 03 20 Amat centro foto 5

http://www.temainfo.lt/uoginiu-amatu-centras-jau-planuoja-ikurtuves/

http://www.kupiskioamatai.lt/amatu-centro-ikurimas-2014-2015-m


 LR Žemės ūkio ministerija informuoja,

Informuojame, kad nuo š. m. kovo 17 d. iki balandžio 17 d. (1 mėn.) renkamos kaimo bendruomenių paramos paraiškos gauti paramą pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles, kurios patvirtintos 2015 m. kovo 13 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-171.  

Daugiau informacijos galima rasti žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje:


2015 m. vasario 25 d.

Kvietimas

2015-02-25 Projekto „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ partnerių susitikimas


2015 m. sausio 29 d.

Parengiamoji parama

Sausio 29 dieną Kupiškio rajono vietos veiklos grupė pateikė paraišką „Parengiamajai paramai“ gauti. 

Pagal šią programą VVG gali pretenduoti į 9000 Eur paramą, kuri skiriama organizuoti naujojo laikotarpio strategijos parengimo veiklas ir užtikrinti, kad nepertraukiamai bent su minimaliausiais resursais VVG galėtų pereiti į naujojo laikotarpio strategijų įgyvendinimą.


 Obuolys apdovanojimas p

NMA apdovanojimas Kupiškio r. VVG už sėkmingą veiklą įgyvendinant „LEADER“ metodą


Naujienų archyvas 2013/2014