2016-10-25

2016-11-03
2016-10-25

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SEMINARAS IR VVG TINKLO VALDYBOS SUSIRINKIMAS

  Spalio 25 d.  Kupiškio vvg dalyvavo Žemės ūkio ministerijos seminare „Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros  2014-2020 m.   programos priemonę „LEADER“ ir VVG tinklo valdybos susirinkime, kurie buvo surengti Šiauliuose, Šiaulių verslo  inkubatoriaus konferencijų salėje.