2017-01-18

2017-01-18
2017-01-16

 

KVIEČIAMA KVVG VALDYBA

Kupiškio rajono VVG valdybos nariai kviečiami į valdybos posėdį, kuris vyks šių metų sausio 18 d. 13.00 val., Kupiškio raj., savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Vytauto g. 2).

Preliminari darbotvarkė:

1. Dėl kaimo vietovių VPS (už 2016 m.) įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.