2018-03-13

2018-03-13
2018-03-13

 VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Kviečiame  į strategijos vykdytojo valdymo organo vietos projektų atrankos komiteto posėdį, kuris įvyks š.m. kovo 23 d. 10 val. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės biuro patalpose (Gedimino g. 27, Kupiškis).