2018-09-28

2018-09-28
2018-09-28
 
PROJEKTUS ĮGYVENDINĘ PAREIŠKĖJAI PRIVALO PARENGTI ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ
 
Vietos projektus įgyvendinę pareiškėjai privalo parengti projekto įgyvendinimo ataskaitą ir pateikti ją VPS vykdytojai kartu su galutiniu mokėjimo prašymu. Pavyzdinė forma yra čia>>
Taip pat Vietos projektų vykdytojai privalo viešinti vietos projektų veiklas vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“.