Bendruomenių kontaktai

2019-01-21
bendruomeniu-kontaktai

KUPIŠKIO RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ KONTAKTAI

Pavadinimas

Buveinės adresas

Bendruomenės vadovas

Telefonas, el. paštas

Kupiškio rajono kaimo bendruomenių asociacija

Kupiškio r. sav. Kupiškio m.

Gedimino g. 36

Zita Kaušakienė

8 611 39 328

z.kausakiene@gmail.com

Adomynės kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Adomynės k.

Virginija Pakalniškienė

8 611 29 113

virgapak@gmail.com

Alizavos bendruomenės centras

Kupiškio r. sav. Alizavos mstl.

Biržų g. 23

Bronius Kaminskas

8 616 01 908

bkaminskas@gmail.com

Antašavos miestelio bendruomenė

Kupiškio r. sav. Antašavos mstl.

Neringa Čemerienė

8 656 65 584

antasavosbendruomene@gmail.com

Aukštupėnų kaimo bendruomenė Dvaramiškio g. 21, Aukštupėnų k., Kupiškio r. Edita Šlapelienė
8 615 26 976
slapeliene@gmail.com

Bakšėnų bendruomenė

Kupiškio r. sav. Bakšėnų k.

Lauko g. 4

Laimis Pašakarnis

8 602 11 234

laimispasakarnis1974@gmail.com

Bendruomenė „Miliūnai"

Kupiškio r. sav. Miliūnų k.

Ąžuolų g. 46

Marytė Balčiūnaitė

8 612 29 954

marytebalciunaite@gmail.com

Juodpėnų kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Juodpėnų k.

Kazimiero Spaičio g. 4

Agnė Šerelienė

8 629 91 628

agniuska@gmail.com

Kaimo bendruomenė „Kunigiškis“

Kupiškio r. sav.

Kunigiškio k. 3A

Rasa Gudonienė

8 620 47 379

rasa.gudoniene@gmail.com

Kaimo bendruomenė „Palėvenys"

Kupiškio r. sav. Noriūnų k.

Sodų g. 1

Laima Juknevičienė

8 650 95 560

palevenys@gmail.com

Kaimo bendruomenė „Valakai"

Kupiškio r. sav. Subačiaus m. Aukštaičių a. 13

Kęstutis Paliulis

8 610 21 782

kestutis.paliulis@gmail.com

Kreipšių kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Kreipšių k.

Vėželių g. 9

Jadzė Kiaulėnienė

8 615 34 618

serifas.ricardas@gmail.com

Lukonių kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Lukonių k.

Antanas Sutkus

8 618 46 944

antonis0928@gmail.com

Migonių kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Migonių k.

Renata Vilimienė

8 612 20 902

veesuma@gmail.com

Naivių kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Naivių k.

Genė Žilinskienė

8 610 61 985

gene.zilinskiene@gmail.com

Noriūnų bendruomenė

Kupiškio r. sav. Noriūnų k.

Sodų g. 4A

Daiva Bubulienė

8 687 27 136

bubder@gmail.com

Palėvenėlės kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Palėvenėlės k.

Vilma Ribakovienė

8 686 13 693

paleveneles@gmail.com

Puponių kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Puponių k.

Juozo Baltušio g. 32

Lita Čiurlienė

8 614 18 582

litulis@gmail.com

Rudilių kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Rudilių k.

Morkūniškio g. 8

Regina Šimėnienė

8 676 17 335

simeniene.regina@gmail.com

Salamiesčio bendruomenė

Kupiškio r. sav. Salamiesčio mstl. Biržų g. 42

Virgilijus Bernotas

8 682 41 973

salamiestisbendruomene@gmail.com

Senojo Subačiaus bendruomenė

Kupiškio r. sav. Subačiaus mstl. Šermukšnių g. 15

Elmaras Puzinas

8 689 90 710

senaselmaras@gmail.com

Skapiškio bendruomenė

Kupiškio r. sav. Skapiškio mstl.

Varpo a. 4

Roma Bugailiškienė

8 615 46 934

romabugail2@yahoo.com

Subačiaus bendruomenė

Kupiškio r. sav. Subačiaus m. Aukštaičių a. 13

Neringa Klimavičienė

8 614 20 550

neringa.klimaviciene@gmail.com

Šepetos kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Šepetos k.

Liepų g. 2-4

Ona Petrauskienė

8 611 28 389

onaapetrauskiene@gmail.com

Šimonių miestelio bendruomenė

Kupiškio r. sav. Šimonių mstl.

Kupiškio g. 5

Brigita Gritėnienė

8 674 67 492

brigita@midara.lt

Uoginių kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Uoginių k.

Alyvų g. 8

Zita Kaušakienė

8 611 39 328

z.kausakiene@kupiskis.lt

Virbališkių kaimo bendruomenė

Kupiškio r. sav. Virbališkių k.

Lėvens g. 9

Virginija Katelienė

8 628 29 149

vkateliene@gmail.com

Informacija parengta vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės internetinės svetainės duomenimis 

http://www.kupiskis.lt/lt/informacija/nevyriausybines-organizacijos_nvo/kaimo-bendruomenes.html