2019-03-21

2019-03-21
2019-03-21

PAKEISTAS PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2019 M. GRAFIKAS

Atnaujintame grafike pratęstas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ rinkimo terminas. Paraiškos bus renkamos iki balandžio 19 d. (anksčiau buvo – iki balandžio 5 d.). Taip pat numatyta rinkti paraiškas pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“. Paraiškų teikimo pradžia – birželio 3 d., pabaiga – liepos 31 d. Su kovo 19 d. įsakymu, kuriuo patvirtinamas paramos paraiškų pagal KPP priemones priėmimo 2019 metais grafiko pakeitimas, rasite čia.

Informacijos šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija