2019-05-29

2019-05-29
2019-05-29

PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRIČIŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ DARBINIS SUSITIKIMAS

Š. m. gegužės 28 d. Anykščiuose įvyko Panevėžio ir Utenos apskričių vietos veiklos grupių darbinis susitikimas. Susitikimo metu buvo dalijamasi VPS įgyvendinimo patirtimi, inicijuojant bendruomeninio ir socialinio verslo projektus taip pat pasidalinta tarptautinio bendradarbiavimo projektų teikimo patirtimi ir apžvelgta LEADER ateitis po 2020 metų. (Informacija ruošiama)