2019-09-27

2019-09-27
2019-09-27

TIKSLINAMA „KUPIŠKIO RAJONO 2016-2023 M. INTEGRUOTA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA"

Kupiškio rajono VVG valdybai pateikta medžiaga dėl „KUPIŠKIO RAJONO 2016-2023 M. INTEGRUOTOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA“ (toliau - Kupiškio rajono VPS ) tikslinimo. Kupiškio rajono VPS  tikslinimo inicijavimas susijęs dėl koreguotos (pagal įvykusį faktą) kvietimų sumos ir tikslinamo kvietimų skaičiaus. Keitimas reikalingas dėl įvykusių kvietimų nepanaudotų numatytų paramos lėšų. Patikslinus Kupiškio rajono VPS, bus kviečiami nauji kaimo vietovių kvietimai teikti vietos projektus. Preliminarus kvietimas teikti vietos projektus planuojamas š.m. ketvirtą ketvirtį.