2019-11-15

2019-11-19
2019-11-15

                                                                                                       KVIETIMAS NR. 6

                                     __________________________ TEIKTI VIETOS PROJEKTUS_________________________

                                                                      Nuo 2019-11-14 8.00 val. iki  2019-12-20  13.00 val.

 

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategijos

priemonės Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7

„Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritis

,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ ir ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“

____________________ DAUGIAU INFORMACIJOS APIE KVIETIMĄ____________________

www.kvvg.lt, www.nma.lt

       Vietos projektų paraiškos priimamos Kupiškio rajono vietos veiklos grupės biure adresu: Gedimino g. 27, Kupiškis, darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.).

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

KPF logo mLeaderLietuvos LEADER logo RGB 900x1200pxLietuvos LEADER logo RGB 900x1200px