2020-08-26

2020-08-26
2020-08-31 NMA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PROJEKTŲ, PATEIKTŲ PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 20142020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, VEIKLOS SRITIS IR (AR) VEIKLAS ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų, pateiktų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) veiklas atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė