ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS ,,LIETUVIŠKO TEATRO TRADICIJŲ IR PAPROČIŲ PUOSELĖJIMAS KUPIŠKIO RAJONE“

Vietos projekto ,,Lietuviško teatro tradicijų ir papročių puoselėjimas Kupiškio rajone“ tikslas — puoselėti Kupiškio rajone mėgėjų teatro tradicijas ir papročius, organizuojant kultūrinius renginius, skatinti bendradarbiavimą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos teatras ,,Pasitikėjimas“ kartu su profesionaliu aktoriumi Petru Venslova pastatė spektaklį ,,Geriu žalią tylą“ pagal poeto Pauliaus Širvio kūrybą, poetą pažinojusių žmonių prisiminimus.

AUKŠTUPĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ ,,JAUNAS, SVEIKAS, AKTYVUS”

AUKŠTUPĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ ĮGYVENDINO PROJEKTĄ ,,JAUNAS, SVEIKAS, AKTYVUS”

aukstupenai

 Aukštupėnų kaimo bendruomenė 2020 m. rugpjūčio mėn. 8-11 d. vykdė projektą “JAUNAS, SVEIKAS, AKTYVUS”, paraiškos Nr. KUPI-LEADER-6B-SJV-6-1-2019. Projekto įgyvendinimui skirta 2543,00 Eur parama. Stovyklos dalyviai patys įsirengė stovyklavietę. Stovyklos įranga pasirūpino “Vandens turistai”, kavinė “Janta”, Kupiškio seniūnija. Stovyklautojai dalyvavo įvairiose veiklose: “Pirmoji pagalba gamtoje”, “Pažintis su moto sportu”, “Praktinis relaksacijos taikymas kasdienybėje”, “Funkciniai ir baziniai rytinės mankštos pratimai”, “Sveikos mitybos ypatumai – vakarienė gamtoje”, “Rytas su šauliais”, smiginio, petankės varžybos ir kt. žaidimai. Buvo pristatytas naujas žaidimas “Trismūgis”. Visus užsiėmimus organizavo asociacija “Sveikatos taku”. Suteikti pirmąją pagalbą, nuimti stresą ir įtampą bei pasimokyti sveikos mitybos ypatumų bei kartu pasigaminti vakarienę gamtoje buvo kviečiami ir bendruomenės nariai, kupiškėnai. Stovyklautojai patys gaminosi pusryčius bei vakarienę, o pietumis pasirūpino kavinės “Janta” darbuotojai. Stovyklos savanoriai buvo vaikų tėvai, o tai labai visus suartino, tapome tarsi viena didelė šeima. Laikas prabėgo labai greitai. Daug įgytos patirties, žinių, įgūdžių, įspūdžių ir gražių prisiminimų! Dėkoju visiems dalyvavusiems projekte bei prisidėjusiems prie jo vykdymo.

2020-06-09

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDIS DĖL KVIETIMO NR. 6 (2 dalis)

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje įvyko projektų atrankos posėdis kuriame buvo svarstomi projektai, pateikti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę ,,LEADER“.

Šiame posėdyje buvo svarstomos paprastojo kvietimo Nr. 6 surinktos paraiškos pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritis ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ ir „Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“.

Patvirtinti projektai

2020-06-10

BAIGĖSI KVIETIMO NR. 7 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę Nr. LEADER-19.2.-7„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, teikimas. Užregistruotos paraiškos.