ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS ,,LIETUVIŠKO TEATRO TRADICIJŲ IR PAPROČIŲ PUOSELĖJIMAS KUPIŠKIO RAJONE“

Vietos projekto ,,Lietuviško teatro tradicijų ir papročių puoselėjimas Kupiškio rajone“ tikslas — puoselėti Kupiškio rajone mėgėjų teatro tradicijas ir papročius, organizuojant kultūrinius renginius, skatinti bendradarbiavimą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos teatras ,,Pasitikėjimas“ kartu su profesionaliu aktoriumi Petru Venslova pastatė spektaklį ,,Geriu žalią tylą“ pagal poeto Pauliaus Širvio kūrybą, poetą pažinojusių žmonių prisiminimus.

2020-06-09

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDIS DĖL KVIETIMO NR. 6 (2 dalis)

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje įvyko projektų atrankos posėdis kuriame buvo svarstomi projektai, pateikti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę ,,LEADER“.

Šiame posėdyje buvo svarstomos paprastojo kvietimo Nr. 6 surinktos paraiškos pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritis ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ ir „Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“.

Patvirtinti projektai

2020-06-10

BAIGĖSI KVIETIMO NR. 7 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę Nr. LEADER-19.2.-7„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, teikimas. Užregistruotos paraiškos.

2020-06-05

NAUJIENOS IŠ PASVALIO

Birželio 1 d. minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną paaiškėjo tarptautinės organizacijos Reach for change inicijuoto pokyčių konkurso „Talentas keisti“ nugalėtojai. Verslo idėjų konkurse iš viso dalyvavo 136 verslo idėjos, iš kurių per kelis vertinimo etapus buvo išrinktos 6 finalinės idėjos, iš kurių dviem geriausioms socialinio verslo idėjoms atiteko prizai po 20 000 Eur.

Tarp dviejų geriausių socialinių verslų idėjų buvo išrinkta, pirmus gyvavimo metus skaičiuojanti socialinio verslo įmonė iš Pasvalio – VšĮ Socialinė iniciatyva ir jos vykdomas mobilus darbas su jaunimu kaimiškose vietovėse. 

Skaitykite daugiau http://pasvaliorvvg.lt/2020/06/05/puikus-startas-socialiniu-verslu-padangeje/