Grafikas

PriemonėParamos paraiškų priėmimo pradžiaParamos paraiškų priėmimo pabaiga
Priemonė,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ pagal abi veiklos sritis2020 m. III-IV ketv.2020 m. III-IV ketv.
Priemonė ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sričiai2021 m. I-II ketv.2021 m. I-II ketv.
Priemonė ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra”2021 m. I-II ketv.2021 m. I-II ketv.